Saturday, 27 November 2021

Tuis

 

 

Welkom by die webtuiste van die Nederduits Gereformeerde Kerk Vaalpark.   

Sondag

Oggenddiens :  08:30 - Geen dienste en kategese tydens vlak 4 van grendeltyd
Junior Kategese :  09:45
Senior Kategese : 17:00

Eredienste op Sondae sal lewendig op Youtube (NG Vaalpark) uitgesaai word en direk na die diens op die Facebook blad geplaas word. 

Kalender 2021 

 

Koffiekroeg

Daar word baksters benodig vir die koffiekroeg wat 17 Oktober 2021 weer begin. Dames wat kan help kontak asseblief vir Blanche 076 674 3011. 

Belydenisaflegging

Belydenisaflegging 31 Oktober 2021 tydens oggenddiens    

Kinderkrans 

Kinderkrans begin weer Woensdag 24 Februarie 2021. GR00 en GR0 13:00, GR1, 2 & 3 14:00  

Hospitaalbesoeke

Meld asseblief alle siek mense aan, asook hospitaal waar persone is.

Kontakbesonderhede - Boodskappe

Lidmate word asb versoek om seker te maak dat hul kontak besonderhede by die kerkkantoor op datum en reg is. Daar is Dienswerkers in elke wyk wat boodskappe via ‘n broadcast groep uitstuur. Indien julle nie enige boodskappe ontvang het, tot op hede nie, kontak asb die Kerkkantoor. 

Kinderkrans :

Kinderkrans sal weer hervat word na die inperking : Kinderkrans is vir alle kinders gr 0 en gr 1-3 (twee groepe)in die kwartaal. Ouers moedig asb julle kinders aan om hierdie aksie by te woon. Die tye is 13:00 vir gr 0 en 00 e dan 14:00 vir Gr 1-3. Besoek gerus ons Facebookblad om meer te sien.... 

Jeugsorgsentrum

Die kontakbesonderhede vir Corrie Muller by die Jeugsorgsentrum is (016) 976 5670 en epos adres is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Senior Kategese

Enige persone wat Senior Kategese wil bywoon kan vir Frans Naudé kontak 071 353 0697 

Doopkategese

Doop-ouers moet asb daarop let dat doopvorms eers by die kerkkantoor ingehandig moet word alvorens doopkategese bygewoon kan word. Doopvorms moet 2 weke voor beoogde doopdatum ingehandig word. 

Gebedsbulletin en afkondigings

Elke week se gebedsbulletin en afkondigings is op die webblad beskikbaar.  

Ondersteun asseblief ook die volgende:

  1. Emmerprojek: Emmers is by die hoofdeur of kerkkantoor beskikbaar. Emmers gaan aan Taaibos gekombineerde skool se kospakkieprojek vir behoeftige gesinne in Holly Country & Kragbron. Kontak Blanche Claassen 076 674 3011
  2. Enige lekkerny vir die jeugsorgsentrum kan by die Kerkkantoor afgegee word.
     

Vir meer inligting, kontakpersone en aktiwiteite, sien die week se afkondigings en die kalender elders op die webblad. 

 

.Kontak Ons

Keiskammalaan 35
Vaalpark 

016 971 3305(Administrasie)
016 971 3498(Finansies)
016 971 3208(Koster)
086 235 8211(Fax)
ngvaalpark@mweb.co.za

Kerkkantoortye
Dinsdag: 8:30-13:00
Woensdag: 8:30-13:00
Vrydae: 8:30-12:00

 

Volg ons

 

.Weekliks

Kontak Ons

Keiskammalaan 35
Vaalpark 

GPS koordinate:
S26º 46’ 16.7”
E27 º 50’ 57.6”

016 971 3305(Admin)
016 971 3498(Finansies)
016 971 3208(Koster)
086 235 8211(Fax)
ngvaalpark@mweb.co.za