Tuesday, 27 October 2020

Tuis

 

 

Welkom by die webtuiste van die Nederduits Gereformeerde Kerk Vaalpark.  

Sondag

08:30 Oggenddiens
09:45-10:30 Junior Kategese (Vanaf 4 Oktober 2020) 
17:00 Senior Kategese (Vanaf 4 Oktober 2020) 

 

Die kerkraad het besluit om alle kerklike aktiwiteite vanaf Sondag 4 Oktober 2020 oop te maak. Dit sluit kleingroepe, kategese en ander aksies in. Die eredienste sal vanaf 20 September 2020 in die kerkgebou hervat word en vanaf Sondag  27 Oktober mag daar 250 mense in die gebou wees.  Ons is baie bly om julle weer by die kerk te kan verwelkom.

  

Moenie die volgende misloop nie:    
Koffie en koek 

Koffie en koek word bedien direk na die oggenddiens in die getuienissaal.  

Wegneemetes 

Baie dankie aan al die helpers en ondersteuners van die wegneemetes. Dit word opgreg waardeer.

Begrotings 

Kommissie voorsitters word versoek om hul begrotings vir 2021/2022 voor 15 Desember 2020 by die Kerkkantoor in te handig. 

Kontakbesonderhede - Boodskappe

Lidmate word asb versoek om seker te maak dat hul kontak besonderhede by die kerkkantoor op datum en reg is. Daar is Dienswerkers in elke wyk wat boodskappe via ‘n broadcast groep uitstuur. Indien julle nie enige boodskappe ontvang het, tot op hede nie, kontak asb die Kerkkantoor. 

Kinderkrans :

Kinderkrans sal weer hervat word na die inperking : Kinderkrans is vir alle kinders gr 0 en gr 1-3 (twee groepe)in die kwartaal. Ouers moedig asb julle kinders aan om hierdie aksie by te woon. Die tye is 13:15 vir gr 0 en 00 e dan 14:00 vir Gr 1-3. Besoek gerus ons Facebookblad om meer te sien.... 

Jeugsorgsentrum

Die kontakbesonderhede vir Corrie Muller by die Jeugsorgsentrum is (016) 976 5670 en epos adres is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Senior Kategese

Enige persone wat Senior Kategese wil bywoon kan vir Frans Naudé kontak 071 353 0697 

Doopkategese

Doop-ouers moet asb daarop let dat doopvorms eers by die kerkkantoor ingehandig moet word alvorens doopkategese bygewoon kan word. Doopvorms moet 2 weke voor beoogde doopdatum ingehandig word. 

Gebedsbulletin en afkondigings

Elke week se gebedsbulletin en afkondigings is op die webblad beskikbaar.  

Ondersteun asseblief ook die volgende:

  1. Emmerprojek: Emmers is by die hoofdeur of kerkkantoor beskikbaar. Emmers gaan aan Taaibos gekombineerde skool se kospakkieprojek vir behoeftige gesinne in Holly Country & Kragbron. Kontak Suzette Fourie 072 671 1111
  2. Daar is emmers by die deure beskikbaar vir 'n lekkerny/bederf vir die jeugsorgsentrums.
     

Vir meer inligting, kontakpersone en aktiwiteite, sien die week se afkondigings en die kalender elders op die webblad. 

 

.Kontak Ons

Keiskammalaan 35
Vaalpark 

016 971 3305(Administrasie)
016 971 3498(Finansies)
016 971 3208(Koster)
086 235 8211(Fax)
ngvaalpark@mweb.co.za

Kerkkantoortye
Dinsdag: 8:30-13:00
Woensdag: 8:30-13:00
Vrydae: 8:30-12:00

 

Volg ons

 

.Weekliks

Kontak Ons

Keiskammalaan 35
Vaalpark 

GPS koordinate:
S26º 46’ 16.7”
E27 º 50’ 57.6”

016 971 3305(Admin)
016 971 3498(Finansies)
016 971 3208(Koster)
086 235 8211(Fax)
ngvaalpark@mweb.co.za