Normale Tye:
08:30 Oggenddiens
09:45 Junior Kategese (Vakansie : Geen) 
17:00 Senior Kategese (Vakansie : Geen) 
Kleuterkerk tydens erediens in getuienissaal

Skoolvakansies en Langnaweke:
08:30 Erediens

Doop
Eerste Sondag van die maand