Junior Kategese :  Sondag 09:45
Senior Kategese : Sondag 17:00
Geen kategese op langnaweke en in die vakansie nie

Volwasse Kategese
Persone wat graag lidmate van die gemeente wil word en nie aangeneem is nie, kan met een van die leraars skakel vir volwasse kategese.