Kerkraadsvergaderings vind plaas om 18:30 by die kerk op die volgende datums:

  • 5 Maart 2024
  • 7 Mei 2024
  • 6 Augustus 2024
  • 29 Oktober 2024