Doopbediening vind die eerste Sondag van elke maand plaas. 

Doopkategese vir die volgende maand, is in die konsistorie die laaste Sondag van die maand, na die oggenddiens, om 10:00. Doopouers se bewys van lidmaatskap moet minstens drie maande in die gemeente wees.

Voornemende doopouers moet die aangehegte vorm volledig voltooi en by die kerkkantoor indien.

DoopVorm    DoopKursusVorm