Die diensgroepvergaderings om 18:00 is oop vir alle gemeentelede en hul insette sal waadeer word. Diensgroepe vergader op die volgende datums:

  • 13 Februarie 2024
  • 16 April 2024
  • 23 Julie 2024
  • 15 Oktober 2024