Verskillende Bybelstudiegroepe kom deur die week bymekaar. Die standaardtyd is Donderdagaande om 19:00, maar daar is ook ander groepe wat bymekaar kom op tye wat persone beter pas. 

Kontak Leraars vir meer inligting of om by een van die groepe in te skakel.