Thursday, 27 January 2022

Doopbediening

Doopbediening is die eerste Sondag van elke maand.

 

Voornemende doopouers moet die aangehegte vorm volledig voltooi en 2 weke voor die doopdatum by die kerkkantoor indien.

Die dooponderhoud met die leraar (doopkategese), vind die laaste Sondag van die maand, na die oggenddiens plaas in die konsistorie.

Doopouers se lidmaatbewyse moet by die kerkkantoor wees alvorens hulle kan doop.

 

Doopvorm

 

Terug na Aktiwiteite en Bedienings...

Kontak Ons

Keiskammalaan 35
Vaalpark 

GPS koordinate:
S26º 46’ 16.7”
E27 º 50’ 57.6”

016 971 3305(Admin)
016 971 3498(Finansies)
016 971 3208(Koster)
086 235 8211(Fax)
ngvaalpark@mweb.co.za